Prekvalifikacija i dokvalifikacija

Obrazovanje je namjenjenopolaznicimasanavršenih 18 godinaživota,  koji već imaju završenu neku srednju školu III ili IV stepena, a žele se prekvalifikovati za drugu vrstu školske spreme III ili IV stepena ili dokvalifikovati u iz III u IV stepen u okviru istog zanimanja.
U ovomviduobrazovanjapolaznici se obrazujuzasledećazanimanja:

 STRUKA OBRAZOVNI PROFIL- ZANIMANJE STEPEN
EKONOMIJA,PRAVO I TRGOVINA Ekonomski tehničar

Trgovac

IV

III

ZDRAVSTVO Medicinskitehničar

Laboratorijsko-sanitarnitehničar

IV

IV

SAOBRAĆAJNA Tehničar drumskog saobraćaja

Vozač motornih vozila

Rukovalac građevinskih mašina

IV

III

III

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Turistički tehničar

Konobar

Kuvar

IV

III

III

POLJOPRIVREDA I PRRADA HRANE Poljoprivredni tehničar

Mesar

Pekar

IV

III

III

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO Zidar

Izolater-asfalter

Armirač—betonirac

Tesar-polagačobloge

III

III

III

III

ELEKTROTEHNIKA Tehničar elektroenergetike

Tehničar računarstva

Električar

IV

IV

III

MAŠINSTVO I OBRADA METALA Mašinski tehničar

Automehaničar

Varilac

Bravar

Instalater

Limar

Monter

Obrađivač metala rezanjem

Precizni mehaničar

IV

III

III

III

III

III

III

III

III

 

 

Potrebna dokumenta za upis :
– Svjedočanstvo o završenom VIII razredu (ovjerenakopija)
– Svjedočanstvo o završenom I ili II razredu srednje škole (ovjerenakopija)
– Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerenakopija)

– Fotokopiju vozačke dozvole (samo za vozače motornih vozila).